Ubytovací řád


 • Při příjezdu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz 
  nebo cestovní pas).
 • Není-li dohodnuto jinak, doba příjezdu a ubytování hosta je stanovena od 15:00 hod.
  Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18:00 hodin.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s jeho objednávkou,
  nebo s platným ceníkem. V případě prodloužení pobytu se další noc účtuje dle platného ceníku.
 • Penzion má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem. Platba je možná pouze 
  v hotovosti.
 • V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované 
  v penzionu.
 • Hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nepřemisťovali žádné zařízení a nábytek
  a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě. Ve všech vnitřních prostorách je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.
 • Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastní elektrospotřebiče. Výjimkou jsou holící strojky, vysoušeče vlasů, kulma a osobní počítač. Za povolených spotřebičů zodpovídá host
  a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich použitím. Zakázáno je používání varných konvic 
 • a spirál.
 • Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen
  tyto škody ohlásit vedoucímu nebo pracovníkům penzionu. V případě zjištění způsobené závady hostem, si vedoucí penzionu vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plné výši.
 • Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.
 • Psi ani jiná zvířata nejsou v penzionu povolena.
 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s vedoucím penzionu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 10:30 hodin posledního dne a pokoj uvolní.
 • Vedení penzionu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší
  má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby 
  před uplynutím dohodnuté doby.

Přejeme Vám příjemný pobyt

Tým penzionu Blanka